10 okt 2019

Inspiratie, trends en ontwikkelingen voor zelfbewuste advocaten en notarissen!

 

Meer informatieVerslag 2018
Een middag met
Inspiratie voor Vernieuwing

De Zaak op Orde gaat in op de vitale onderdelen om te groeien en om er voor te zorgen dat je kan doen waar je goed in bent, het meeste plezier van krijgt en waar je ook de beste waarderingen voor ontvangt.

Een sfeerimpressie van ons seminar in 2018:

 

Leer meer impact te maken voor je eigen business

Zelfbewuste advocaten en notarissen weten dat een goed plan, een stip op de horizon, werkt om ergens te komen. Door los van de dagelijkse materie te raken, met een goede benchmark uit de markt, wordt het makkelijker om de juiste passende strategische visie te ontwikkelen.

In dit seminar krijg je in 8 powertalks inspiratie om concreet toe te passen.

Op vernieuwing en verandering rust geen taboe. Tijd nemen om de zaken goed te plannen is onderdeel van de business. De Zaak op Orde betekent besef hebben dat je de controle hebt over je eigen werkzaamheden. Zo moet je weten wie je klanten zijn, heb je grip op omzet en kosten. Kortom je hebt de focus op de toekomst en daarbij hoort een duidelijk overzicht in de uitvoering van de werkzaamheden voor de klant. Met andere woorden, je beheerst alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Seminar met PO Punten

Naast alle inspiratie voor vernieuwing beschik je aan het eind van de dag ook over nieuwe praktische handvatten. En het is mogelijk om 2 PO punten en een certificaat van deelname te verkrijgen.

Leer meer impact te maken voor je eigen business

Zelfbewuste advocaten en notarissen weten dat een goed plan werkt het doel te bereiken. Het ontwikkelen van een goed plan doe je het best als je los staat van de dagelijkse praktijk. Dit seminar geeft je inzichten met 8 powertalks

Op vernieuwing en verandering rust bij ons geen taboe. Tijd nemen om de zaken goed te plannen is onderdeel van de business bij de Zaak op Orde betekent

Naast alle inspiratie voor vernieuwing beschik je aan het eind van de dag ook over nieuwe praktische handvatten. En het is mogelijk om 2 PO punten en een certificaat van deelname te verkrijgen.

Programma

Het programma bestaat uit een middag waar in een hoog tempo veel korte, actieve, legal power talks voorbij komen. Max 12 minuten per spreker waardoor je snel bij bent met de belangrijkste trends en ontwikkelingen en inspiratie opdoet. Maximaal rendement in een middag vanuit vele invalshoeken gepresenteerd. Je hoeft in dit seminar dus niet te kiezen, maar krijgt alle onderwerpen kort en praktisch gepresenteerd. Alle powertalks zijn goed gecoördineerd opgezet om de juiste boodschappen goed over te brengen.

Tussen de powertalks organiseert Law4ce een Netwerk Breakout waarin je in kleine groepen gericht in contact komt met andere deelnemers, sprekers, sponsoren en organisatoren van jouw voorkeur. Deze netwerk breakout wordt per thema geleid door een moderator.

Deelnemers kunnen door inschrijving bij de balie van Van der Feltz advocaten PO punten en een certificaat van deelname verkrijgen van de Bilderdijk Academie, de door de NOvA erkende opleidingsinstelling van Van der Feltz advocaten.

Een middag met korte, actieve, legal power talks van max 12 minuten. Als advocaat ben je snel bij met de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Je hoeft in dit seminar dus niet te kiezen, maar krijgt alle onderwerpen kort en praktisch gepresenteerd.

Tussen de powertalks organiseert Law4ce een Netwerk Breakout waarin je in kleine groepen gericht in contact komt met andere deelnemers, sprekers, sponsoren en organisatoren van jouw voorkeur.

Programmatijden

13:00 Ontvangst

13:30 Start powertalks

14:30 Pauze & Netwerkevent

16:00 Vervolg powertalks

17:00 Borrel

18:30 Afsluiting

What got you here, won’t get you there

Van alle net benoemde topmanagers mislukt 40% binnen 18 maanden. Een onthutsend hoog getal met grote financiële consequenties en diep persoonlijk leed. In deze powertalk wordt de kracht van een goed onboardingsproces toegelicht, met de geheimen van succesverhalen,.

Praktijk bouwen: balanceren tussen lange en korte termijn

Hoe bouw je een internationale praktijk op, zonder onderdeel uit te maken van een groot internationaal kantoor. Je moet het vertrouwen winnen van cliënten, maar zeker ook bij zijn kantoorgenoten. Hoe krijg je dit voor elkaar?

Van niche naar een corporate keurslijf: hou behoud je focus

Focus behouden na een radicale overstap. Hoe doe je dat? En is het eigenlijk belangrijk om je focus te behouden of moet je veranderen?

Meer informatie

Een goed onboardingsproces, gericht op onder andere de culturele fit tussen executive en bedrijf, maakt de kans van slagen in de functie veel groter. Voor onboarding is in Nederland echter relatief weinig aandacht. En dat terwijl in alle ons omringende landen onboarding als een essentieel onderdeel wordt gezien van een geslaagde transitie. De slagingspercentages van topmanagers ligt dan ook daar veel hoger. In deze powertalk, met ervaringen over de wondere wereld van onboarding, worden de geheimen van het succes verteld.

Meer informatie

Het intensieve proces van de rebranding van Ploum, met een award-winning campaign, liet Willem ook nadenken over de opbouw van zijn succesvolle praktijk in 25 jaar. Hij bouwde een internationale praktijk op en won het vertrouwen bij zijn cliënten, maar zeker ook bij zijn kantoorgenoten. Want maximale samenwerking is essentieel voor lange termijn succes,

In zijn powertalk geeft Willem zijn visie en gaat concreet in op vragen als:

Hoe krijg je dit voor elkaar? Waarom biedt een langetermijnvisie ook je steun op de korte termijn. En hoe behoudt je focus en is dat wat anders dan sturing op directe output?

Meer informatie

Meer dan 11 jaar was Menno zo ongeveer hét gezicht van SOLV met specifieke focus op technologie en recht. Plots stapt hij over naar BDO, die vooral bekend staat als accountantskantoor. Menno vertelt over zijn beweegredenen, en vooral hoe hij zijn focus vasthoudt.

Het recht op empowerment

Empowerment zou het leitmotiv voor iedere praktijk moeten zijn. Omdat cliënten daar recht op hebben. En advocaten zelf ook trouwens.

Hoe maak je robuuste keuzes

Veel juristen doen veel zelf, terwijl er zo veel samenwerking mogelijk is. Hoe kom je tot een robuuste verandering in deze werkwijze?

Hoe realiseer je collectieve doelen?

Eensgezindheid over een gezamenlijk doel is niet eenvoudig. Het behalen ervan evenmin. In deze powertalk wordt besproken wat het oplevert als je de verbinding legt met de intrinsieke motivatie van individuele medewerkers.

 

Meer informatie

Met empowerment bedoelen we iemand tot iets in staat stellen  Door empowerment stel je iemand in staat de eigen capaciteiten te benutten om zelf problemen op te lossen. Voor organisaties kan empowerment beteken dat medewerkers in staat worden gesteld om zelf het beleid te bepalen en verantwoordelijkheid te dragen voor de resultaten daarvan.

Meer informatie

Sinds mensenheugenis doen advocaten van niche- en middelgrote kantoren veel zelf: van finance tot marketing, van social media tot sales. Anno 2019 is die wereld echter veranderd en zouden advocaten anders naar hun businessmodel moeten kijken. Oftewel; doe waar je goed in bent en laat de rest over aan mensen die daarin gespecialiseerd zijn, alleen zó creëer je toegevoegde waarde. Een powertalk met persoonlijke inzichten over het maken van robuuste keuzen.

Meer informatie

Als Chief Energie & Ontwikkeling realiseert Casper de zakelijke doelen van de organisatie door het activeren van persoonlijke kracht en ambities van individuele medewerkers. Want met de mens als maatstaf blijken collectieve doelen véél haalbaarder. Medewerkers vinden elkaar in hun intrinsieke motivatie. In zijn bijdrage deelt hij zijn visie en persoonlijke ervaringen en geeft hij praktische handvatten voor meer energie en authenticiteit in organisaties en leiding-geven.

De werkelijkheid is niet zwart-wit

Als hoogopgeleid professional is voldoende vakinhoudelijke kennis slechts een vertrekpunt. De klanten verwachten ‘Good lawyers’. Blijf scherp, wees niet te zwartgallig en altijd jezelf.

 

Impasses en verstoorde relaties

Bij veel arbeidsconflicten is er sprake van verstoorde relaties, waarbij een oplossing ver weg lijkt. Soms is een hard spel nodig; mediation is ook een succesvol middel om de impasse te doorbreken. Moet dit onderdeel zijn van je repetoire?

Meer informatie

De hoogopgeleide professional van deze eeuw moet meer in zijn mars hebben dan louter voldoende vakinhoudelijke kennis. Het is nodig je te excelleren en je te onderscheiden. Naast kennis komt het aan op echtheid, vernuft, tact, aanpassings- en doorzettingsvermogen, vertrouwen en positiviteit, optimale communicatievaardigheden, samenwerking en onderhandelen.

De samenleving heeft baat bij ‘Good lawyers’: zij lijken net mensen en staan voor de belangen van de clientèle. Blijf daarom scherp, wees niet te zwartgallig en in alle omstandigheden jezelf.

Meer informatie

Mediation is een succesvol middel om impasses te doorbreken, maar ook om bijvoorbeeld processen te begeleiden en verstoorde relaties te herstellen, aldus Eva. Regelmatig is zij mediator in arbeidsconflicten tussen werknemers onderling, werknemers en hun leidinggevende of de ondernemingsraad en bestuurder. Als mediator kan zij haar juridische achtergrond combineren met haar vaardigheden in het procederen en onderhandelen om zo de belangen van partijen te behartigen en op het juiste niveau te bespreken. “Mediation zou standaard een van de mogelijkheden moeten zijn die partijen overwegen bij een conflict”.

Sprekers

We zijn met vele sprekers in contact om jou te inspireren en vermaken met krachtige presentaties. We gaan voor een divers groep, grotendeels afkomstig uit de praktijk zelf, inspirerend en onderscheidend, een voorbeeld voor collega’s door hun uitgesproken visie op hun vak. Zij staan voor de kracht van verbinding, worden als vernieuwend gezien in een doorgaans traditionele markt. Zij delen hun kennis vertellen over de persoonlijke keuzes die ze op hun vakgebied hebben gemaakt waardoor ze zich weten te onderscheiden.

Alice Stabler

Alice Stabler

Partner bij TheLeadershipAdvisory

Meer informatie

Ik ben een zeer ervaren internationaal georiënteerde bestuurder, senior executive coach en toezichthouder. Ik ben analytisch, zeer resultaat gedreven, pragmatisch, en hoop dat ik een goed gevoel voor humor heb.

Ik heb mijn ruime bestuurlijke ervaring opgebouwd in diverse eindverantwoordelijke functies in de luchtvaart, de zorg, de non-profit, het publieke domein en telecom. Ik ben geëngageerd en maatschappelijk betrokken.
Ik heb veel ervaring in het (bege)leiden van verandertrajecten en adviseer en begeleid als zodanig organisaties en bedrijven. Ik ben daarnaast een ervaren senior executive (onboarding)coach. Mijn missie is om het beste uit mensen en organisaties te halen. Ik heb veel energie en ben zeer enthousiast over mijn vak.

Menno Weij

Menno Weij

Techlawyer BDO, Co-Founder IncPlus & VraagHugo, Ambassador DSA

Meer informatie

Menno Weij heeft Nederlands Recht (civiel- en strafrecht) gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Vervolgens is hij ruim 20 jaar werkzaam geweest als ‘tech advocaat’. Sinds december 2018 werkt Menno als Legal Counsel bij BDO Legal, binnen het team “Tech & Privacy Law”. Menno staat organisaties en ondernemingen bij op het gebied van informatietechnologie, intellectueel eigendom, privacy en e-Commerce. In 2001 heeft Menno met goed gevolg de postdoctorale opleiding ICT-recht aan de Grotius Academie afgerond. Naast BDO, is Menno bestuurslid van de NVVIR en redacteur bij het Tijdschrift voor Internetrecht. Menno is co-founder van IncPlus en van VraagHugo/Instatree. Ook is Menno  commissaris bij het Security of Things Fund. Menno mag zich tenslotte ook nog “Vriend van BNR” noemen“.

Casper Jones

Casper Jones

Chief Energie & Ontwikkeling bij VBC Notarissen

Meer informatie

Casper Jones is CEO bij VBC Notarissen. Hij geeft zijn CEO-rol binnen VBC in woord en daad een verrassende inhoud. Als Chief Energie & Ontwikkeling realiseert hij de zakelijke doelen van de organisatie door het activeren van persoonlijke kracht en ambities van individuele medewerkers.

Edith Molemans

Edith Molemans

Kantoordirecteur en advocaat arbeidsrecht bij Boontje advocaten

Meer informatie

Edith oefent een combinatiefunctie uit van kantoordirecteur en advocaat. Vanuit deze rol zorgt zij voor continuïteit en stabiliteit in een altijd veranderende (kantoor)omgeving, met oog voor de mensen. Zij heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken op kantoor en stem verschillende thema’s op elkaar af, zoals HRM, acquisitie, marketing, IT-projecten en de communicatie. Als kantoordirecteur is ze lid van het dagelijks bestuur. Zij ontzorgt de partners en zorgt ervoor dat de advocaten en ondersteunend personeel het werk optimaal kunnen doen. Hierbij aangetekend dat zij als advocaat op de hoogte is van de inhoudelijke kant van het vakgebied, waardoor ze voor de partners en advocaten een volwaardig gesprekspartner is.
Jaap Stikkelbroeck

Jaap Stikkelbroeck

Advocaat en ondernemer. Oprichter van onder meer blended.law en Griph.

Meer informatie


Tijdens de studie Geneeskunde heb ik geleerd hoe je mensen in staat stelt om zelf beslissingen te kunnen nemen over hun eigen behandeling. Misschien kwam daar wel de drive vandaan om later als advocaat en ondernemer hetzelfde te willen doen. Dat probeer ik onder andere met  initiatieven als Griph, een platform voor advocaten om hun eigen praktijk te draaien, en blended.law, een platform waarop cliënten zelf de oplossingen voor hun juridisch probleem kunnen inkopen bij specialisten.

Willem Leppink

Willem Leppink

Advocaat en partner intellectuele eigendom Ploum Rotterdam Law Firm

Meer informatie


Willem houdt zich in de IE-praktijk vooral bezig met merken, productbescherming, domeinnamen en reclame. Het leeuwendeel van zijn werk komt uit het buitenland. Hij is lid van het dagelijks bestuur van MARQUES, de Europese organisatie van merkhouders, is domeinnaamgeschillenbeslechter bij de World Intellectual Property Organization en voorzitter van de BBMM, beroepsopleiding van merken- en modellengemachtigden. Hij was in 2005 een van de medeoprichters van Vereniging voor Reclamerecht. Willem was medeverantwoordelijk voor de rebranding van Ploum.

Eva Knipschild

Eva Knipschild

Advocaat/partner en MfN-registermediator bij Kennedy Van der Laan en Kantonrechter-plaatsvervanger bij de rechtbank in Amsterdam.

Meer informatie


Sinds Eva in 2011 de opleiding tot mediator volgde en het vak leerde van haar collega Johan Pel, is zij overtuigd mediator. Eva is auteur van het boek Arbeidsrecht en Mediation (SDU 2016). Zij geeft regelmatig cursussen en schrijft regelmatig over het onderwerp mediation.

Alrik de Haas

Alrik de Haas

Advocaat en specialist strafrecht bij OMVR Advocaten & Notariaat

Meer informatie

Alrik is naast advocaat sinds 2013 hoofddocent Strafrecht in de Beroepsopleiding Advocaten en heeft een pioniersrol vervuld in de ontwikkeling van het curriculum van de Beroepsopleiding Advocaten (leerlijn strafrecht) en de toepassing van nieuwe e-learning. Alrik is tevens toezichthouder bij Gevangenenzorg Nederland. Bij het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (SSR) draagt Alrik bij aan de zogenoemde ‘proeve van bekwaamheid’ die nieuwe officieren van justitie moeten afleggen om in het bezit te komen van het zittingsvaardigheidsbewijs.

Op het gebied van de wereldwijde beweging van het zgn. herstelrecht (restorative justice) heeft Alrik een voortrekkersrol vervuld, met name vanuit Nederland en Suriname. Alrik is lid van de wetgevingsadviescommissie mediation van de NOvA. Alrik treedt naast dit alles geregeld op voor andere onderwijsinstellingen, zoals de Anton de Kom University of Suriname, de University of Curaçao, de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN), de Bijzonder Strafrecht Academie, Nemesis en de Academie voor de Rechtspraktijk. Hij is tevens (mede)oprichter en voorzitter van de Stichting Mens en Strafrecht en annoteert, blogt en publiceert regelmatig in diverse vakbladen.

Julius Scholten

Julius Scholten

Organisator & Partner bij Law4ce

Meer informatie

Mr Julius Scholten businesscoach voor advocaten. Organisator van commerciële netwerken in de juridische markt. Advocaten moeten zich beter positioneren. Alert zijn op nieuwe concurrenten in een snel veranderende markt! Noodzaak om verschil in waarde, prijs en onderscheidend vermogen aantoonbaar te maken! Wat maakt een advocaat uniek, hoe blijf je de concurrentie voor? Julius Scholten helpt advocaten bij deze strategische vraagstukken.

Timo Schrama

Timo Schrama

Organisator & Partner bij Law4ce

Meer informatie

Timo Schrama is een ervaren changemanager en adviseur voor de professionele dienstverlening. Hij begeleidt transities op advocatenkantoren. Dat gaat vaak om verandermanagement van afdelingen, introductie van slimmer werken met legaltech  en advisering over nieuwe manieren om het werkproces vorm te geven.

Timo is partner bij Law4ce, mede-oprichter van startups, docent voor Legal Projectmanagement en commissaris bij Evita Zorg.

 

Onze partners en sponsoren

Law4ce

Law4ce is de drijvende kracht achter dit seminar. We doen dit vanuit onze passie om mensen te verbinden in de juridische wereld. Law4ce werkt aan vernieuwing en verbetering van de bedrijfskundige aspecten van de juridische dienstverlening. Dit kan in adviesopdrachten, interimverband of in trainingen.

Law4ce biedt ook een netwerk van geselecteerde zelfstandig professionals, advocaten, juristen, advocatenkantoren die met elkaar op verschillende manieren en in diverse gelegenheden kennis uitwisselen. Vaak door dialoog, innovatietafels of 1 op 1 contacten.

XpertHR

XpertHR biedt een antwoordbank voor alle zaken rondom HR wet- en regelgeving. In XpertHR vindt u daarnaast verschillende informatietypen waarmee u direct aan de slag kunt voor uw cliënt. De informatie wordt bijgehouden door arbeidsrechtadvocaten, juristen en andere vakgenoten. Daarnaast is er een direct koppeling met Rechtspraak.nl. Direct efficiënter aan de slag met XpertHR.

mr. Wieneke Brandt, uitgever van XpertHR, gaat graag met u in gesprek over het onderwerp: Hoe blijf je als kantoor relevant voor je relaties?

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer’s Legal Software tak biedt juridische professionals betrouwbare software en services die expertise en gespecialiseerde technologie combineren. Toonaangevende producten zijn o.a. effacts en Kleos. Kleos is praktijkmanagementsoftware ontwikkeld door en voor advocaten en is al meer dan 30 jaar de Europese marktleider op dit gebied. Deze cloud-based software is speciaal ontworpen om het werk bij zowel grote als kleine advocatenkantoren gemakkelijker te maken. Kleos beschikt over alle benodigde functionaliteiten voor de dagelijkse praktijk, met onder andere dossierbeheer, tijdregistratie, facturatie en rapportering. Dankzij ons exclusief portaal voor bestandsuitwisseling en onze apps, kunt u overal werken en real time samenwerken. Uw gegevens worden beschermd door continue back-ups in onze sterk beveiligde privé-cloud

Rabobank

Advocaten- en notariskantoren zijn groeiende sectoren binnen de zakelijke dienstverlening. Processen worden gedigitaliseerd, waardoor er meer tijd is voor persoonlijk advies. Daarnaast worden full-service concepten ontwikkeld om de klant volledig te ontzorgen. Maar de spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op en is vaak een belemmering om verder te kunnen groeien. Wilt u eens sparren over de groeimogelijkheden van uw kantoor? Rabobank biedt een groot netwerk en kennisspecialisten die graag met u meedenken.

Legal Business World

‘Verbinden door het delen van Kennis’

LegalBusinessWorld richt zich op alle spelers die actief zijn in het juridische segment door het delen van kennis & informatie over ‘the business of law’. Het biedt een podium om te communiceren, te leren en kennis & informatie te delen. Dit met een website en bijbehorend eMagazine gericht op onderwerpen als groei, innovatie, strategie, Legaltech, nieuwste inzichten met redactionele publicaties. Er is een nationale versie én een internationale versie.

Visser & Visser

Visser & Visser is een middelgroot, top 30 kantoor met twaalf vestigingen. Bij iedere vestiging vindt u administratieve, financiële en fiscale diensten onder één dak. U krijgt geen losse adviezen, maar een totaaladvies.

Het wordt voor advocaten en notarissen steeds belangrijker om continue inzicht te hebben in uren, omzet en kosten. Visser & Visser is branchespecialist en ondersteunt advocaten en notarissen met praktische oplossingen, kennis en adviezen. Wij geven u innovatieve en verfrissende inzichten in uw praktijk. Benieuwd hoe u uw processen slim inricht en geld kunt besparen? Bekijk meer informatie over onze dienstverlening.

 

Balieplus

Dagelijks helpt Balieplus advocaten efficiënt ondernemen, omdat wij geloven dat de expertise van een advocaat het best tot zijn recht komt als hij verder niks aan zijn hoofd heeft. Dat betekent dat we goed nadenken over alles wat u nodig heeft om uw kantoor te runnen. Die diensten en producten hebben we op een rijtje gezet en bieden we voordelig aan via zorgvuldig geselecteerde partners.

Van der Feltz

Bilderdijk Academie

De Bilderdijk Academie is het intern opleidingsinstituut van Van der Feltz advocaten, erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten. Van der Feltz advocaten biedt via de Bilderdijk Academie inhoudelijk sterk onderwijs aan, verzorgd door ervaren docenten die academische diepgang koppelen aan praktische ervaring.”

Equrius

EQURIUS is een executive search bureau dat voornamelijk actief is in de legal markt en daarbinnen met name ervaren professionals werft voor advocaten- en notariskantoren. Daartoe spreken wij wekelijks ervaren medewerkers en partners. Onze klanten zijn meestal grote, middelgrote of kleine niche kantoren in heel Nederland maar vooral gevestigd in de Randstad, midden Nederland en Brabant.

Wij zijn oprecht nieuwsgierig en nemen de tijd voor opdrachtgever en kandidaat. Geloven niet in de korte klap maar doen ons werk grondig. Doelgericht, vertrouwelijk en met kennis van uw bedrijf, uw cultuur en uw markt. Zo werken wij doelgericht naar een treffend resultaat: de juiste man of vrouw op de juiste plaats.

EQURIUS doeltreffend in search en selectie

Legalsense

‘Bespaar tijd door eenvoud’

Logisch denken én doen staan bij Legalsense aan de basis, waardoor iedere juridische professional intuïtief aan de slag kan. Zonder training. Bespaar tijd en geld door het versimpelen van uw werkprocessen. Zo kunt u zich zorgeloos focussen op het succesvol afronden van uw zaken.

Overal effectief tijdschrijven

Maak tijdsregistratie eenvoudig en plezierig. Waar u zich ook bevindt, onderweg op kantoor of thuis, met Legalsense registreert u snel uw verrichtingen. Op uw manier. Of er nu gewerkt wordt op uurbasis, fixed-fee of budget, met accuraat tijdschrijven weet u exact wat iedere zaak kost.

Altijd weten wat er speelt

Op kantoor met enkele klikken een dossier inzien, op weg naar een afspraak declaraties bekijken, thuis in een oogopslag cruciale informatie opvragen of voor een vergadering een omzetrapport uitdraaien. Met Legalsense komt u snel tot de kern van de zaak.

Wilt u net als 350 collega kantoren ook vrijblijvend kennismaken met Legalsense? Kijk dan op onze website www.legalsense.nl

Movir

Als advocaat of notaris wilt u gezond en met plezier werken én ook een goed leven opbouwen. Daar werkt u hard voor. Maar wat als u arbeidsongeschikt raakt?

Met een aov bij Movir verzekert u méér dan uw inkomen voor het geval dat u arbeidsongeschikt raakt. Wij ondersteunen u ook om gezond te worden, te blijven en om zorgeloos te leven. U kunt bijvoorbeeld advies krijgen over omgaan met stress of sparren met een coach. Raakt u toch arbeidsongeschikt? Dan staan we voor u klaar en krijgt u de uitkering waar u recht op heeft. Ook helpen we u met herstellen en het opnieuw oppakken van uw werk. Op een manier die bij u past, zodat u weer duurzaam aan de slag kunt.

Wilt u ook zorgeloos ondernemen en leven? Ga dan naar movir.nl

 

Inschrijving

De ticketverkoop voor De Zaak op Orde verloopt via EventBrite. Indien je lid van bent van Balieplus, selecteer dan het juist ticket. Uiteraard gelden deze kortingen alleen indien je daadwerkelijk lid bent. De inschrijving staat alleen open voor advocaten, notarissen en werknemers van advocaten- en notariskantoren. De prijzen op Eventbrite zijn inclusief 21 % BTW .

Balieplus lid

202,50
  • Balieplus leden krijgen 10% korting (€ 245,03 incl. BTW). Interesse in het BaliePlus netwerk?

Locatie van het seminar

Het seminar vindt plaats in de prachtige Oranjerie Hydepark die in 2016 volledig is gerestaureerd.

ADRES

Oranjerie Hydepark

Hydeparklaan 10
3941 ZJ Doorn

+ 31 6 130 16 419
info@dezaakoporde.com

Neem contact op

Als je geïnteresseerd bent in onze kennis, ervaring en inzichten of gewoon een nadere kennismaking wil, neem dan contact met ons op.